Prediker

De wijsheid van de Prediker levert een unieke bijdrage aan de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Door de eeuwen heen zijn tal van tegenstrijdige interpretaties gegeven van dit boekje: pessimistisch, optimistisch, skepticistisch, zelfs nihilistisch. Wat is de oorzaak van deze tegenstrijdigheid?

Hoe kan de wijsheid van Prediker worden verstaan in vergelijking met andere bijbelboeken? Wat betekent zijn bekende uitdrukking: ijdelheid der ijdelheden of lucht en leegte? En hoe moet de oproep om te genieten in het geheel van het boek worden opgevat? Ook het auteurschap, al dan niet van Salomo, heeft de nodige discussie opgeleverd. De argumenten voor en tegen worden besproken. Maar vooral de inhoud van de diepgravende wijsheid door Prediker gedolven krijgt de volle aandacht.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Prediker