‘Proeven en watertanden’

Sommige mensen genezen na gebed, vele anderen niet. Waarom dat zo is begrijp je vaak niet. Feit is wel, zo zegt Ronald Westerbeek, dat genezing onlosmakelijk verbonden is met de verkondiging van Gods Koninkrijk. De dienst van genezing past in het hart van de gemeente.

Christenen leven eigenlijk in een voortdurend spanningsveld. Het Koninkrijk van God is hier, heeft ons al bereikt. Tegelijkertijd laat de vervulling ervan nog op zich wachten. We proeven ervan, maar we watertanden ook nog. Bekijk hier de column ‘Proeven en watertanden’, uitgesproken door Ronald Westerbeek tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • De dienst van genezing hoort thuis in het hart van de gemeente. Mee eens of juist niet?
  • Leg uit waarom.
  • Denk je dat God inderdaad door ‘gewone christenen’ heen kan genezen?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest