Reactie themablok 1 – “Evolutie: hoe sterk staat de theorie precies?”

In deze videoles de reactie van prof. dr. Gijsbert van den Brink op de presentaties van prof. dr. Henk Jochemsen en prof. dr. Cees Dekker in themablok 1 “Evolutie: hoe sterk staat de theorie precies?”

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…