Reactie themablok 4 – “Evolutietheorie en heilsgeschiedenis: schepping, historische Adam, zondeval en verlossing”

In deze videoles de reactie van prof. dr. Gijsbert van den Brink op de presentaties van prof. dr. Mart-Jan Paul en prof.dr. Dolf te Velde in themablok 4 “Evolutietheorie en heilsgeschiedenis: schepping, historische Adam, zondeval en verlossing”.

Evolutie. Stel dat het waar is…In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is
Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…