Recente discussie over verzoening in de Angelsaksische theologie (6)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

In deze lezing gaat Kees van Kralingen in op de visie van Angelsaksische theologen met betrekking tot het Christus victor-model en laat hij zien dat Sonnevelds visie in Het vergeten Evangelie niet nieuw is.

Ook gaat Van Kralingen op zoek naar Bijbels-exegetische argumenten voor Verzoening door voldoening en vindt deze in, onder andere, Romeinen en 1 Johannes. Vervolgens toont hij aan dat Bijbels-exegetisch gezien het ‘Verzoening door voldoening’-model heel goed mogelijk is. Daarna geeft hij een aantal systematisch-theologische overwegingen, waarbij het draait om het ‘grote dilemma’ hoe ‘God de ongerechtigheid, overtreding en zonde kan vergeven, en tegelijk de schuldige niet voor onschuldig houdt.’ Na zijn overwegingen stelt Van Kralingen dat Verzoening door voldoening ook vanuit deze invalshoek goede papieren heeft.

Tenslotte probeert Van Kralingen aan de hand van de theologie van Sinclair Ferguson een brug te slaan tussen beide modellen, Verzoening door voldoening en Christus victor.

Verwerkingsvragen

  • In zijn betoog noemt Kees van Kralingen Romeinen 3: 23-26, 1 Johannes 2:2 en Hebreeën 2:17 als teksten die Verzoening door voldoening onderbouwen. Verdiep je eens in deze teksten. Lees jij ze ook zo?
  • Aan het einde van zijn lezing stelt Van Kralingen dat het Christus victor-model ‘inderdaad naar de achtergrond verdwenen’ is. Ben je het hiermee eens? Welke invloed heeft dat ‘naar de achtergrond verdwijnen’ op jouw geloofsleven?

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen