Reformaties te kust en te keur

Aan het begrip “reformatie” zijn in de loop van de tijd steeds andere betekenissen toegekend. In deze videoles bespreekt George Harinck een aantal in het oog springende reformaties, zoals die van de 16e eeuw en de latere Nadere Reformatie.

Welke betekenis en invulling een bepaalde “reformatie” heeft, is sterk afhankelijk van onder andere tijd, plaats en actor. Het begrip “reformatie” wordt óók gebruikt om je ergens mee te kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een echte protestant!’ George Harincks videoles nodigt uit om na te denken over je eigen levensovertuiging en over de eigen plaats die het geloof inneemt in jouw leven.

Verwerkingsvragen

  • Welke verandering in de kerk die jij hebt meegemaakt zou je een reformatie noemen?
  • Heeft een kerk per se reformaties nodig?
  • Denk je bij reformatie aan verdieping of aan conflict, en waarom?

Ter verdieping

  • George Harinck et al. (red), Het gereformeerde geheugen, Amsterdam, 2009.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu