Ruimte om samen kerk van Christus te zijn

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken?

Over deze en andere vragen ging het webinar ‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’; de plenaire delen van dit webinar zijn terug te kijken in deze video. Je maakt kennis met de nieuwe kerkorde. Je krijgt meer zicht op het karakter en de hoofdlijnen ervan, maar we focussen vooral op de veranderingen en praktische consequenties voor jouw lokale kerk, zodat je bent voorbereid op de nieuwe situatie van na de hereniging.

Kerkordes zijn formele documenten. In deze video ervaar je niet alleen waarom ze nodig zijn, maar vooral hoe ze een impuls kunnen geven aan het samen kerk van Christus zijn. Want dat is waar het om gaat. Doordat de nieuwe kerkorde veel overlaat aan de plaatselijke kerken kan het zijn dat er straks nieuwe, soms stevige vragen op jouw gemeente afkomen. Hoe ga je daarmee om? Deze video helpt je op weg.

Inhoud

Introductie door Embert Messelink, presentator

  1. Samen belijdend kerkzijn In gesprek met Rob Vreugdenhil
  2. Rol en ruimte van de plaatselijke kerk In gesprek met Kornelis Harmannij
  3. Belijdend en Betrokken – Impuls voor het gemeenteleven In gesprek met Pieter Dirk Dekker
  4. De essentie van het kerkverband In gesprek met Jan van Dijk

Afsluiting met Rob Vreugdenhil

Documenten

Organisatie

Het webinar werd georganiseerd door de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl.

Terug naar: Kerkrecht