Sociale wijkteams in de praktijk. Vormen zij de sleutel voor meer participatie?

De toegang tot zorg en ondersteuning in Nederland wordt drastisch veranderd. Dit college gaat in op de ervaringen van wijkteams in zes plaatsen waar het Centrum voor samenlevingsvraagstukken van hogeschool Viaa training en onderzoek verzorgt. De student kan daardoor aansluiten bij de meest recente ontwikkelingen op dit terrein.

Presentatie

Terug naar: Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen