Sola Scriptura als sociale constructie: een praktisch-theologische benadering

Sola Scriptura komt meestal tot ons als normatief uitgangspunt. Vanuit het domein van de Praktische Theologie komt de vraag op welke rol Sola Scriptura speelt in de praktijk van het geleefde geloof.

Een recent analytisch model in praktische theologie onderscheidt vier ‘stemmen’ in de praxis, de normatieve, formele, belijdende en operationele stem (Cameron e.a. 2010). Hoe kun je relatie tussen Sola Scriptura en de vier stemmen duiden?

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van een interpreterend model dat recent zowel in bijbelwetenschappen als in praktische theologie wordt gebruikt, namelijk social-identity theory. Een metatheoretisch model dat uit bovengenoemde modellen opkomt, is het sociaal constructivisme. Het doordenken van de verbinding tussen Sola Scriptura en sociale constructie biedt potentieel om de vier stemmen van praktische theologie en de identificatieprocessen van sociale groepsidentiteiten ook met theologische grondgedachten te verbinden, zodat het Sola Scriptura herkenbaar wordt in zijn betekenis en rol in de geloofspraxis.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag