Sola Scriptura en de spanningen van de Reformatie

Aan de hand van enkele bronteksten laat prof. Henk van den Belt zien hoe verschillende spanningen in de gereformeerde theologie wortelen in de vroege Reformatie. Steeds beweegt die theologie zich tussen Rome en de radicalen. De gereformeerde Reformatie neigt naar een formeel schriftgezag, een letterlijke interpretatie en een nadruk op het innerlijke effect van het Woord op het hart. In een schrikreactie voor de uiterste consequenties van deze neigingen keert de gereformeerde theologie dan toch weer terug naar een nadruk op het inhoudelijke gezag, naar een katholieke interpretatie en naar de autopistie van de Schrift. Toch blijft de pendelbeweging op de drie niveaus – het gezag, de uitleg en de acceptatie van de Schrift – de gereformeerde theologie tot op vandaag bepalen.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag