Star of flexibel, Calvijn?

Gereformeerden hebben nu niet bepaald de naam flexibel te zijn. Het beeld is eerder dat ze star en dogmatisch vasthouden aan verouderde denkbeelden. Maar dat denkbeeld zelf kon weleens verouderd zijn …

Nota bene Calvijn, die toch niet als de meest meegaande persoon bekend staat, blijkt op een aantal punten opvallend ruimdenkend. In dit college gaan we op zoek naar de flexibele Calvijn en vragen we of er ook grenzen aan zijn aanpassingsbereidheid zijn. Ook vragen we hoe we vandaag met de gereformeerde erfenis van Calvijn vasthoudend, maar niet star, kunnen omgaan.

Verwerkingsvragen

  • Flexibiliteit en tolerantie (tot op zekere hoogte) als deugden … Hoe kijk jij daar tegen aan?
  • Welke geloofszaken zijn principieel voor jou?
  • ‘God zoekt mensen op daar waar zij zich bevinden’, dat is Gods flexibiliteit zou je kunnen zeggen. Kun je hier voorbeelden van noemen?
  • In de Bijbel staan passages waar we als gelovigen nauwelijks raad mee weten. Hoe ga jij met dergelijke passages om?

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu