Stel, je kerk stort in…

Wie verlangt er naar een kerk die bruist? Wie droomt van een kerk die er werkelijk toe doet in het dorp of de wijk? Hoe kan jouw kerk zo’n kerk worden? Als God ergens een kerk plant, doet hij dat omdat hij een missie heeft voor die kerk. 

In deze module ontdek je waarvoor jouw kerk geroepen wordt. Hoe jullie samen pioniers kunnen zijn van een nieuw begin. Hoe er in Jezus’ kracht iets zichtbaar kan worden van Zijn koninkrijk ‘op aarde zoals in de hemel’.  Want je geloof is ook missionair en je missie zorgt voor geestelijke vernieuwing, voor een nieuwe levensstijl en op die manier voor kerkvernieuwing.

Een nieuwe levensstijl begint niet bij allemaal dingen die je moet doen. Een nieuwe levensstijl begint bij Jezus Christus centraal zetten, bij leven uit genade. Elke vernieuwing van het hart leidt echter ook tot vernieuwing van het leven, tot missie. Vaak stokt vernieuwing bij deze praktijk: de stap naar buiten schrikken we vaak voor terug.

1. Beluister ‘Getsémane’ (Sela):

2. Beluister de introductie op het thema door Gerbram Heek door de video bovenaan deze pagina te bekijken.
3. Ga met elkaar in gesprek over de vraag die Gerbram Heek aan het eind van de video stelt: Stel je voor je kerk stort in en wordt niet meer herbouwd. De leden vertrekken allemaal uit de stad of het dorp. Wat merken de overige bewoners daarvan?

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester