‘Streeptheologie’

Als mensen vaker genezen door gebed is dat geen teken dat de Heilige Geest krachtiger werkt. Dr. Piet de Vries ziet geen ruimte voor een blijvende bediening van genezing, bovendien noemt Paulus het volgens hem niet als een vereiste gave voor ambtsdragers, ouderlingen en diakenen.

Zelfs in de tijd van de apostelen was er niet altijd genezing mogelijk. En als apostelen wonderen en tekenen konden doen, was dat nooit een doel op zich. Het diende altijd als een verwijzing naar het Evangelie. Heb je in deze tijd de gave van genezing, dan betekent het ook niet automatisch dat je Christus toebehoort. Bekijk hier de column ‘Streeptheologie’, uitgesproken door dr. Piet de Vries tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • Was een gave als profetie inderdaad niet meer nodig na het ontstaan van het Nieuwe Testament?
  • Hoe komt het volgens jou dat zelfs de apostelen niet altijd iedereen konden genezen?
  • Vind jij dat ambtsdragers zich zouden moeten verdiepen in gebedsgenezing?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest