Tekenen en wonderen bij Paulus

Paulus bracht het Evangelie in woorden, maar ook in daden. Door mensen te genezen en te bevrijden in de kracht van de Heilige Geest. Wonderen en tekenen kenmerkten zelfs zijn bediening.

De apostel trad daarmee in de voetsporen van zijn Heer. Met een belangrijk verschil: bij Jezus genas iedereen, bij Paulus niet. Bekende voorbeelden zijn Paulus’ medewerker Trofimus, die hij ziek achterliet te Milete of Timotheüs die hij adviseerde om wijn te drinken tegen maagklachten. Bekijk hier de lezing ‘Tekenen en wonderen bij Paulus’, uitgesproken door dr. Gerrit Vreugdenhil tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • Als je kijkt naar de genezingen en tekenen van wonderen die Paulus deed, welke maakt dan de meeste indruk op jou?
  • Mogen we net als Paulus ook in deze tijd tekenen en wonderen van genezing verwachten?
  • Wat voor betekenis hebben die denk jij?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest