Telder en het “Jansenisme” (3)

Geert van Dijk schetst in hoofdlijnen de theologische ideeën van de Zeeuwse onderwijzer Antheunis Janse. Hij bespreekt eveneens de invloed van deze opvattingen op de Bredase predikant Telder en op de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Van Dijk wil in deze lezing geen verhandeling geven over twee personen uit de kerkgeschiedenis. Hij bouwt daarom een sterk pastoraal element in door op te roepen en uit te nodigen tot wederzijds begrip tussen de kerken van na de breuk van 1967. Aan het eind van zijn betoog kijkt Van Dijk vooruit naar de tijd waarin er geen splinters meer in ogen te vinden zijn en geen stenen meer op magen liggen.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag