Tom Wright – Hermeneutiek

Bij hermeneutiek denk je misschien vooral aan de vraag: hoe lezen we de Bijbel? Tom Wright laat zien dat de Bijbel niet op zichzelf staat: Bijbellezen en leven zijn nauw met elkaar verbonden. We lezen de Bijbel als discipelen van Jezus, omdat God door de Bijbel gezag over ons uitoefent.

Vanuit wat Tom Wright aanreikt nadenken over hoe wij vandaag de Bijbel mogen lezen

De Bijbel moet dus ingebed zijn in een manier van leven met God en met elkaar. We leven met (bijbel)verhalen, symbolen (zoals doop en avondmaal), praktijken (kerkdiensten, feestdagen, enz.), we hebben overtuigingen. Wright benadrukt dat de verwevenheid van al deze dingen.

Bovendien ziet hij het verhaal van de Bijbel als één groot verhaal, dat uit meerdere bedrijven bestaat. In dat verhaal doen wij – als leden van de kerk – zelf mee: wij geven namelijk met ons leven uitvoering aan het een na laatste (vijfde) bedrijf.

Ter verdieping

  • N.T. Wright, “How Can The Bible Be Authoritative?” The Laing Lecture 1989, and the Griffith Thomas Lecture 1989. Originally published in Vox Evangelica, 1991, 21, 7–32.
  • C.J. de Ruijter, Horen naar de stem van God, p. 108-118
  • Tom Wright, Goed leven, p. 156-182

Download

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Tom Wright