Tom Wright – Paulus

Je zou de apostel Paulus wel ‘de eerste theoloog van het christendom’ kunnen noemen. In veel artikelen en boeken die door de jaren heen het licht hebben gezien, maar in het bijzonder in zijn vorig jaar verschenen Paul and the Faithfulness of God, gaat Tom Wright in op de rijkdom en diepgang van de theologie van Paulus.

In dit college geven we aandacht aan de belangrijkste accenten die Wright daarin legt. In het bijzonder zoomen we in op ‘rechtvaardiging door geloof’. De manier waarop Wright dit voor kerk en theologie zo belangrijke thema bespreekt, wordt door sommigen als verfrissend ervaren, maar heeft bij anderen – in het bijzonder John Piper – veel kritiek opgeroepen.

Wij brengen in kaart waarover het in dit debat vooral gaat, met de bedoeling dat ons eigen verstaan van dit thema hierdoor gevoed en verrijkt mag worden.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Ter verdieping

  • Tom Wright, Paul: In Fresh Perspective (2005), pag. 108-122 (par. 1-3 van hfst. 6).
  • Marco Rotman, “Perspectieven op Paulus”, Soteria (maart 2012) 12-28
  • C.H. Hogendoorn, “Nieuwe visie op Paulus”, De Waarheidsvriend 13 februari 2014

Download

Youtube-filmpjes in de presentatie

https://youtube.com/watch?v=jN_LSIF9ySk%26start%3D7%26end%3D444

https://youtube.com/watch?v=jN_LSIF9ySk%26start%3D445%26end%3D645

Terug naar: Tom Wright