Tot ons gesproken. Over christelijk en Joods lezen van het Oude Testament

Wat gebeurt er als de kerk het Oude Testament leest?  Het schema ‘belofte-vervulling’ is bekend, op welke manier houdt het Oude Testament een eigen betekenis voor de kerk als Woord van God, als dit schema gehanteerd wordt? En wat heeft het voor een christelijke lezer te zeggen, dat ook Israël hetzelfde boek leest?

Na een korte verkenning van verschillende standpunten en een reflectie op de Joodse leeswijze van het Oude Testament stelt dr. Mulder dat een christelijke lezing van het Oude Testament aandacht dient te hebben voor twee verschillende brandpunten.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag