5a. Trauma

“Wanneer ik nu over straat loop, staan mijn schouders recht. Met een blik die gericht is op dat wat om me heen gebeurt. Vroeger was dat anders. Bedekte ik mijn lichaam het liefst van kruin tot tenen, zelfs in de zomer. Waren mijn vuisten gebald. Het voelde alsof ik nog met één been in het verleden leefde. Er was maar weinig voor nodig om de herinneringen opnieuw te beleven.”

Een trauma kan ontstaan in de vroege jeugd, wat een onveilige hechting tot gevolg heeft; een trauma kan ook op een later moment in iemands leven ontstaan. Een trauma heeft altijd een immense impact, waarin het pastoraat veel kan betekenen. Wanneer we het hebben over trauma, is het proces van vergeving een belangrijk thema. In deze video krijg je handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor. De video is bedoeld als korte introductie op het thema, bijvoorbeeld als start van een kerkenraadsvergadering.

Deze les sluit aan bij hoofdstuk 9 uit het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat.

Nieuwsgierig naar meer?

Bekijk hier de volledige cursusvideo en bijbehorend verwerkingsmateriaal.

 

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen > Korte video's