5. Trauma

“Wanneer ik nu over straat loop, staan mijn schouders recht. Met een blik die gericht is op dat wat om me heen gebeurt. Vroeger was dat anders. Bedekte ik mijn lichaam het liefst van kruin tot tenen, zelfs in de zomer. Waren mijn vuisten gebald. Het voelde alsof ik nog met één been in het verleden leefde. Er was maar weinig voor nodig om de herinneringen opnieuw te beleven.”

Een trauma kan ontstaan in de vroege jeugd, wat een onveilige hechting tot gevolg heeft; een trauma kan ook op een later moment in iemands leven ontstaan. Een trauma heeft altijd een immense impact, waarin het pastoraat veel kan betekenen. Wanneer we het hebben over trauma, is het proces van vergeving een belangrijk thema, dat in deze les ook veel aandacht krijgt.

De video bestaat uit twee delen, die elk starten met een ervaringsverhaal. In het eerste deel krijg je handreikingen van een hulpverlener, in het tweede deel zie je een indrukwekkend interview met een ervaringsdeskundige en krijg je handreikingen van een pastor. Beide delen sluiten af met een uitgespeelde casus die uitnodigen tot reflectie.

Deze les sluit aan bij hoofdstuk 9 uit het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat.

Volg je de cursus individueel?

Bekijk dan de video en beantwoord de vragen in de video. Ook kun je extra reflectievragen, de casus met verwerkingsvragen en suggesties ter verdieping vinden in onderstaand document:

Download materiaal ter verdieping 

Volg je de cursus in groepsverband?

Organiseer een of meerdere toerustingsdagen/-avonden en gebruik daarbij de gesprekshandleidingen, met een programma, opdrachten en praktische suggesties.

Download de gesprekshandleiding

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen > Volledige cursus

Beoordelingen

Indrukwekkende les om nog een keer opnieuw te bekijken!

Anonieme beoordeling