Twee soorten hermeneutiek?

Gijsbert van den Brink richt zich qua hermeneutiek, ofwel de uitleg van bijbelteksten, vooral op de kloof tussen geloof en wetenschap. Hij gebruikt daarom in zijn boek maar twee soorten hermeneutiek. Maar ben je dan niet bezig met het ‘framen’ van de discussie, dus dat je de discussie door de keuzes die je maakt, bewust een bepaalde richting opstuurt?

Als je de natuurwetenschappen mede de uitleg van de Bijbel laat bepalen en tegen de hermeneutische regel ingaat dat dat de Schrift haar eigen uitlegger is, dan heb je grote kans dat het orthodoxe gebouw gaat scheefzakken. Bijbeluitleg laat zich nou eenmaal niet eindeloos uitrekken.

Dit is deel 1 van themablok 4 Evolutietheorie en heilsgeschiedenis: schepping, historische Adam, zondeval en verlossing

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…