‘Verhalenboek of goddelijke openbaring?’ De Bijbel als bron van kennis

De klassieke visie op de Heilige Schrift is dat God daarin (onder andere) waarheden heeft geopenbaard, zodat wij kennis bezitten die wij anders niet hadden gehad. Deze opvatting staat tegenwoordig onder druk. Niet alleen omdat de historische betrouwbaarheid van de bijbel wordt bestreden, maar ook omdat christenen een andere invulling aan ‘openbaring’ geven. Openbaring is voor velen ‘een manier van interpreteren’ en geen ‘bekendmaking van aanvullende informatie’. In dit college wordt beargumenteerd dat er goede redenen zijn om de klassieke visie bij te vallen.

Het doel van dit college is te laten zien dat wij dankzij de bijbel kennis hebben ontvangen over God, eeuwigheid en zaligheid die wij anders niet hadden bezeten. Het gaat om levensbelangrijke kennis, die om persoonlijk geloof vraagt.

Leestips

  • Gert van den Brink, ‘De Schrift als basis: openbaring als kennisbron?’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).
  • A. van den Beld, Is geloof een deugd? Studies over God, deugd en het eeuwige leven (Baarn: Ten Have 1990), hoofdstuk 2.
  • Gert van den Brink, Er is geen God en Philipse is zijn profeet: de onredelijkheid van een atheïst (Kampen: Kok 2010).
  • Lee Strobel, Bewijs genoeg… Wat is er feitelijk over Jezus bekend? Een journalist ondervraagt dertien top-wetenschappers (Hoornaar: Gideon 2006).
Terug naar:Verantwoord geloven > Voorvragen