Verlangen naar God. Bidden in het ritme van de dag

Verlangen naar God, Jezus willen volgen in de 21e eeuw – hoe geef je daar vorm aan in een eeuw vol verwarrende ontwikkelingen en enorme tijdsdruk op al onze activiteiten?  Velen worstelen met deze vraag en zoeken de stilte. Zij putten spirituele inspiratie uit oude en nieuwe bronnen om als discipelen van Jezus Christus  relevant gestalte te geven aan de boodschap van het  koninkrijk van God. Zowel in daden en woorden.

Het bidden van de getijden op ‘de scharnieren’ van de dag brengt balans en structuur in zowel je innerlijke als je uiterlijke leven. Het is een van de vele gebedswegen gegroeid uit diep verlangen naar God. Een die wortelt  in de Joodse cultuur en de Vroege Kerk.  Met respect voor zowel de heiligheid van het werk als de heiligheid van het gebed.

Wat brengt je die weg wanneer je die uitloopt? En wat zijn dan de verbindingsmogelijkheden met anderen die ook diezelfde weg lopen? Oftewel: hoe vorm je als moderne mens met verantwoordelijkheden voor gezin en werk een eventuele community om het (persoonlijk) getijdengebed zo mogelijk vooral samen te bidden?

Bezoek voor meer informatie de website over het persoonlijk getijdengebed van de docent.

Ter verdieping

  • Derkse, Wil. Een levensregel voor beginners – Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Tiel 2002.
  • Derkse, Wil. Gezegend leven. Tiel 2011.
  • Timmermans, Rick. Hunkeren naar rust – pelgrimeren door de Regel van Benedictus. Utrecht 2011.
  • Waal, Esther de. Zoeken naar God – De weg van Benedictus. Pag. 63, 64. Kampen 2007.

Presentatie

Terug naar: Christelijke spiritualiteit