Missionair denken voor kleine gemeenschappen in een seculiere cultuur (2)

De diepgaande secularisering van westerse samenlevingen stelt het klassieke denken over de missionaire betekenis van de kerk op de proef. Allerlei traditionele modellen werken niet alleen niet meer, maar komen ook theologisch steeds meer onder kritiek te staan.

Dit betekent dat we voor grote uitdagingen staan op allerlei gebieden: spiritualiteit, missionaire visie, kerkzijn, organisatie.

In dit college gaan we op zoek naar een nieuwe visie voor missionair kerkzijn in een seculiere omgeving. We doen dit aan de hand van de zendingsgeschiedenis in Europa, de Oudtestamentische teksten over de ballingschap van Israël en de Nieuwtestamentische eerste brief van Petrus.

Les 2 uit een module van 2 lessen.

Ter verdieping

Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving, Boekencentrum.

Handout

Terug naar: Vreemdelingen en priesters > Verstrooid en uitgezonden - introductie