Vertrouwen op de kracht van genade in de praktijk

Genade is een kernthema in de kerk. Het heeft een enorme transformerende kracht, maar ook een ingewikkelde kant. Hoe kan de kerk (opnieuw) een plek van genade worden en zo een plek van hoop voor de wereld?

We moeten ‘genade’ opnieuw gaan ontdekken als krachtbron voor vandaag. Genade opent een deur van hoop naar de toekomst. Het is een kracht die transformeert, waardoor wij ook genadig en vergevend naar anderen kunnen zijn.

In dit kerkmoment staan we stil bij de bevrijdende kracht van genade.

1. Luister eerst naar het verhaal van Esmé Wiegman in de video bovenaan deze pagina.
2. Luister naar Obama vanaf minuut 34 in de volgende video. Obama zingt over genade en citeert Marilyn Robinson over genade als ‘reservoir van goedheid’:

3. Spreek met elkaar door over de volgende vragen: Wat heeft de oudste zoon in de gelijkenis nodig? Maak het concreet voor jezelf (als je je in die oudste zoon herkent) of voor de kerk (die zich nog wel eens als die oudste zoon gedraagt). Hoe creëren we binnen de kerk een cultuur van genade?
4. Luister vervolgens naar de kernboodschap van Esmé Wiegman in de video hieronder:

5. Formuleer concrete bouwstenen voor jouw groep of gemeente: Hoe kan ‘Vertrouwen op de kracht van genade’ in jullie situatie heel concreet en praktisch (opnieuw) vorm krijgen?
6. Luister naar ‘Grace’ van U2:

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 2: Vertrouwen op de kracht van genade