Viervoudig luisteren

Bij alle vormen van missionair werk is een proces van voortdurend luisteren van groot belang. Je wilt immers afgestemd zijn op de context waarbinnen je werkt. Bij de opstart van pioniersplekken speelt het principe van viervoudig luisteren een grote rol. We luisteren naar God, de context, elkaar en de kerk. In dit webinar staan we stil bij wat viervoudig luisteren is. Waarom is het zo belangrijk? En hoe kan je er zelf mee aan de slag gaan in je eigen context?

Voorbereidende opdracht

Ga ter voorbereiding op het webinar alvast aan de slag met luisteren. Maak hiervoor gebruik van deze lijst met concrete vragen en het werkblad luisteren. Maak aantekeningen en hou dit bij de hand tijdens het webinar.

Sprekers

Henk Boerman, coördinator IZB Impact (video) en Nelleke Kruijmer, pionierbegeleider IZB Impact (webinar)

Aanmelden voor dit webinar

NB: Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Bij aanmelding ontvang je toegang tot een opname van het webinar!

Terug naar: Lente in de kerk