Waarom moesten de wegen scheiden? (1)

De situatie van de jaren zestig present stellen, er een eerlijke kijk op krijgen: dat was het doel van het congres Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. George Harinck stelt in zijn openingswoord: ‘Toekenning van het daderschap is het begin van de weg naar herstel van verhoudingen.’

De breuk is altijd een ‘conflict zonder naam’ geweest. Maar nu de archieven van zowel de GKv als de NGK opengaan, kan er gezamenlijk een reconstructie worden gemaakt.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

.

Terug naar: Een steen op de maag