Waarom zou je geloven? (2)

Waarom zou je geloven? In deze videoles bespreekt Wim Markus acht argumenten die een antwoord willen geven op die vraag.

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

 • ‘Waar het vuur van geloof brandt, daar is ook de rook van twijfel.’ Er zal nauwelijks een christen zijn voor wie dat niet geldt.
  • Denk aan twee ‘momenten’ in je leven waarin je diep twijfelde (dat moment kan ook nu zijn…)
  • Waar twijfelde je toen aan?
  • Was er een bepaalde oorzaak of kwam het ‘zomaar’ over je heen?
  • Heb je die twijfel overwonnen? Zo ja, hoe? Indien niet, hoe ga je er dan nu mee om?
  • Welke soorten twijfel zou je kunnen onderscheiden?
 • Welk(e) van de 8 argumenten vind je sterk en welk(e) zwak?
 • Welk(e) argument(en) zou je gebruiken in een gesprek met een niet-gelovige maar wel belangstellende vriend(in)?

Verdieping

 • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen

Beoordelingen

Een heldere rij argumenten

Het ene argument overtuigt meer dan het andere en dat hangt ook van de gelovige af. De presentatie is saai.

Anonieme beoordeling