Wat is de mens?

Christenen hebben vaak niet zo’n moeite met de ouderdom van de aarde, maar wel met de gemeenschappelijke afstamming van aap en mens. Want wat blijft er dan over van het bijbelse gegeven dat we zijn geschapen naar het beeld van God?

De evolutietheorie opzij schuiven, is geen goede optie. De natuurwetenschap legt voldoende bewijzen op tafel om aan te nemen dat het een valide wetenschappelijke theorie is. Maar de vraag is wel: geeft het de volle waarheid?  Schiet het niet tekort om de menselijke geschiedenis volledig te verklaren? Want ja, de mens is ‘twee poten en een pens’, maar daarmee is nog lang niet alles gezegd.

Dit is deel 2 van themablok 3 Gemeenschappelijke afstamming en theologische antropologie

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van prof. dr. Arnold Huijgen, en diens antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…