Wat is pastoraat? (1)

Pastoraat is God ter sprake brengen, en op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Maar… dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

In deze eerste videoles van de Basiscursus Pastoraat nemen Peter van de Kamp en Willem van der Horst je mee naar de kern van pastoraat.

Hoe breng je God ter sprake? Wat is het pastorale ABC? Welk verschil zit er tussen pastoraat en hulpverlening? In deze videoles wordt niet alleen de theorie uitgelegd. Je ziet ook een live gesprek uitgebeeld tussen een pastor en een pastorant, waardoor je meteen bepaald wordt bij de praktijk.

Verwerkingsvragen

  • In hoeverre ben je het eens met de typering van pastoraat als trialoog (God als derde gesprekspartner)?
  • Wat wordt bedoeld met aansporen, bemoedigen en corrigeren als ABC van het pastoraat?
  • Hou zou jij het verschil tussen pastoraat en hulpverlening omschrijven? Probeer voor een concrete situatie te benoemen wat de taak van een pastor en wat de taak van een hulpverlener is.

Ter verdieping

  • Peter van de Kamp, Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, Utrecht, 2013.
  • Willem van der Horst, Handboek voor pastors, Amsterdam, 2015.
  • Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal, Amsterdam, 2014.
  • Interview op CIP.nl met Willem van der Horst.

Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat is dan ook bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.

Heb je de basiscursus afgerond? Volg dan ook de tweedaagse training in narratief pastoraat: De pastor als tolk en gids.

Terug naar: Basiscursus Pastoraat

Beoordelingen

Het geeft duidelijkheid over het verschil tussen pastoraat en hulpverlening

Anonieme beoordeling

Duidelijk

Deze les vat de kern van pastoraat goed samen; God ter sprake brengen. Hoe doe je dat, in welke situaties en waar ligt de grens ten aanzien van hulpverlening. Mooi om over na te denken.

Anonieme beoordeling

Uitnodigend

De les is duidelijk en enthousiasmerend. Het geeft handvatten om in de dagelijkse praktijk God ter sprake te brengen. Het voorbeeldgesprek is duidelijk en laat zien dat een betrokken en luisterende houding de basis is van God ter sprake brengen.

Anonieme beoordeling