Wat komen gaat (12)

In Christus ontvangen wij eeuwig leven. Wat betekent dat en hoe ziet die eeuwige toekomst eruit? Wim Markus wil hier in deze videoles graag met je over nadenken.

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

 1. In het college is nagedacht over een plaats voor de hemel. Vind je de redenering over dimensies e.d. helpend of juist niet?
 2. Mattheüs 24 is een lange toespraak van Jezus over de laatste dingen die gebeuren zullen. Lees de verzen 35-42 en gebruik onderstaande vragen en opdrachten om naar aanleiding van dit bijbelgedeelte met elkaar in gesprek te gaan of daar zelf over na te denken.
  a) De dag van Christus’ wederkomst weet niemand van ons. Maar er zijn wel tekenen die naar die dag heenwijzen. Noem een paar van die tekenen (zie ook p. 201).
  b) Wat bedoelt Jezus in de verzen 38 en 39 volgens jou? Er is toch niets mis met eten en drinken en trouwen?
  c) Wat vind je van deze uitleg van de verzen 40 en 41: geeft hier geen statistisch overzicht waaruit blijkt dat de helft van de mensen verloren gaat, maar zegt dit als uiterste waarschuwing voor hen die Hem nog niet volgen.
  d) Volgens sommige uitleggers zijn deze twee bijbelverzen (samen met 1 Thess. 4:17) een sterk getuigenis voor de opvatting van de zogeheten ‘opname van de gemeente’. Hoe denk jij daarover? (Zie p. 208- 210).
  e) ‘Waken’ (wakker zijn) is in dit verband dat je op Christus’ komst bent voorbereid. Hoe kun je goed voorbereid zijn voor die dag?
 3. Geen vernieling, maar vernieuwing
  a) Lees en bespreek met elkaar de uitleg van 2 Petrus 3:10 zoals je deze gegeven is in het college (zie ook p. 204, 205 van het boek).
  b) Sommige uitleggers denken bij dit bijbelgedeelte aan een super kernbom waardoor heel de wereld vergaat. Wie van jullie dacht dit ook? Vind je de andere uitleg in het college overtuigend?

Verdieping

 • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen