Wat is het Oude Testament?

Hebben we het Oude Testament wel nodig? Wat zouden we missen als we het niet hadden? En hoe gaat Jezus ermee om? Deze videoles helpt je de rijkdom van het Oude Testament te ontdekken.

Jij en de Bijbel

Deze cursus bestaat uit drie modules:

  1. Het ontstaan van de Bijbel (Roelof Alkema)
  2. Inleiding op het Oude Testament (Koert van Bekkum)
  3. De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament (Pieter de Boer)

In deze tweede module vier video’s:

  1. Wat is het Oude Testament?
  2. Het Oude Testament en de geschiedenis (deel 1) – Genesis tot 2 Koningen
  3. Het Oude Testament en de geschiedenis (deel 2) – koning David
  4. Het Oude Testament en de wereld van vandaag

Verwerkingsopdrachten

Bekijk je de video met je huiskring of catechisatiegroep? Ga dan met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

  • Lees Psalm 63 en bespreek de volgende stelling: “In het Oude Testament hadden Gods beloften een materieel karakter, in het Nieuwe Testament belooft God geestelijke dingen.”
  • Lees Genesis 12:1-3 en bespreek de volgende stelling: ‘In het Oude Testament was het heil particularistisch, in het Nieuwe Testament is het universeel.
Terug naar: Jij en de Bijbel > Inleiding op het Oude Testament