‘Wees een heer, en beargumenteer’ – leren argumenteren

Wat is het belang van een goede argumentatie wanneer we nadenken over de verdediging van het geloof?

Een slechte argumentatie kan onnodige bezwaren oproepen, het geloof belachelijk maken en leiden tot het handhaven van de eigen visie. Er is dan niets in de argumentatie dat zou kunnen leiden tot een veranderde visie.

Een goede argumentatie kan juist (onterechte) vooroordelen wegnemen. Bovendien is het nuttig kennis te nemen van ‘drogredenen’, waarbij zowel tegen de logica als tegen de regels van wellevendheid gezondigd wordt.

Leidt argumenteren dan tot bekeren? Daar zal vaak nog een heel traject tussenliggen. Maar in het overtuigen kan de Geest ook gebruikmaken van ordelijk denken en leren nadenken.

Leestips

  • Maarten Kater, ‘Apologetisch instrumentarium – argumentatieleer’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).
  • Victor van den Besselaar &Klaas J. Hoeksema, Discursieve vaardigheden. Leidraad voor probleemanalyse, argumentatie en onderzoek (Bussum 2009).
  • F.H. van Eemeren & Rob Grootendorst, Dat heef u mij niet horen zeggen ….Drogredenen van A tot Z (Amsterdam 2002).
  • Peter van der Geer &Jan Reinder Rosing, Debatwijzer. Overtuigend in debat en dialoog (Den Haag 2006).
Terug naar: Verantwoord geloven > Voorvragen