Welke argumenten zijn er vóór het bestaan van God? (3)

Na de argumenten tégen is er in deze les aandacht voor de argumenten vóór het bestaan van God. Geen enkel argument kan het bestaan van God aantonen, maar er zijn wel zeer sterke aanwijzingen te noemen. Rik Peels bespreekt er twee uitvoerig, beide afkomstig uit de wetenschap. Met kennis van deze argumenten sta je sterker en beter geïnformeerd in het apologetisch gesprek. Daarnaast geven ze een boost aan je persoonlijk geloof.

Apologetiek en de recente wetenschap

Dr. Rik Peels schetst in drie lessen hoe het ervoor staat met het “gesprek over God”, in de recente wetenschap maar ook in de huidige samenleving. In les 1 benoemt hij vooronderstellingen en karikaturen, weerlegt deze, maar geeft ook aan wat je er als christen uit kunt leren. Argumenten tégen en vóór het bestaan van God worden op waarde geschat in les 2 en 3. De lessen van Rik Peels helpen je niet alleen in het gesprek met niet-gelovigen, maar zijn ook opbouwend voor je persoonlijk geloof. Dit is les 3.

Verwerkingsvragen

  • Wat vind jij het sterkste argument voor het bestaan van God? En wat het zwakste? Waarom?
  • Wat zou er moeten gebeuren om jou 100% te overtuigen van Gods bestaan (of is dat al gebeurd)?
  • Wat heb jij geleerd van de wijze waarop dr. Rik Peels enkele argumenten tegen Gods bestaan bespreekt?
  • Bespreek met anderen de waarde en onwaarde van argumenten voor en tegen het bestaan van God. Hoe belangrijk zijn argumenten voor jou persoonlijk?

Boekentip

Stefan Paas en Rik Peels. God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven. Amsterdam: Balans, 2013.

Terug naar: Verantwoord geloven > Geschiedenis