Welke argumenten zijn er tégen het bestaan van God? (2)

Voorbeeld

Na het meer algemene beeld dat werd geschetst in les 1, gaat Rik Peels in deze les dieper in op argumenten tégen het bestaan van God. Hij bespreekt drie belangrijke argumenten. Elk argument neemt hij serieus en schat hij op waarde. In zijn bespreking laat hij niet alleen zien op welke gronden dergelijke argumenten kunnen worden ontkracht, maar toont hij ook aan hoe ze ons bevragen op ons beeld van God. Juist ook van de tegenargumenten kunnen we veel leren.

Apologetiek en de recente wetenschap

Dr. Rik Peels schetst in drie lessen hoe het ervoor staat met het “gesprek over God”, in de recente wetenschap maar ook in de huidige samenleving. In les 1 benoemt hij vooronderstellingen en karikaturen, weerlegt deze, maar geeft ook aan wat je er als christen uit kunt leren. Argumenten tégen en vóór het bestaan van God worden op waarde geschat in les 2 en 3. De lessen van Rik Peels helpen je niet alleen in het gesprek met niet-gelovigen, maar zijn ook opbouwend voor je persoonlijk geloof. Dit is les 2.

Suggesties voor verwerking van deze les

  • Bedenk een aantal zwaarwegende of lastig te weerleggen argumenten tegen het bestaan van God. Wat vind jij het sterkste argument, en wat het zwakste? waarom?
  • Wat zou er moeten gebeuren (of heeft het al plaatsgevonden?) om jouw geloof definitief te weerleggen?
  • Probeer je te verplaatsen in niet-gelovigen en probeer eerlijk je eigen twijfels onder woorden te brengen
  • Wat heb jij geleerd van de wijze waarop Rik Peels enkele argumenten tegen Gods bestaan bespreekt?
  • Bespreek met anderen de waarde en onwaarde van argumenten voor en tegen het bestaan van God. Hoe belangrijk zijn argumenten voor jou persoonlijk?

Boekentip

Stefan Paas en Rik Peels. God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven. Amsterdam: Balans, 2013.

Terug naar: Verantwoord geloven > Geschiedenis