Wij proeven Christus binnenin

‘Doe dat totdat Ik kom’, zei Jezus over het Avondmaal, dat Hij zojuist had ingesteld. Maar wat betekent het Avondmaal? Hoe vaak zouden gelovigen het “moeten” vieren? En wie mogen aangaan? Wie deze vragen mee terugneemt naar de tijd van de Reformatie stuit op verrassende antwoorden, en op conflicten. Arnold Huijgen is deze videoles onze gids.

De maaltijd die Jezus Christus instelde in de nacht voordat Hij verraden werd, wordt nog altijd in ere gehouden onder christenen. Het is een teken van christelijke verbondenheid met de opgestane Heer en met de kerk van overal en altijd. Opvallend genoeg ontstond ten tijde van de Reformatie juist over het Avondmaal een discussie, waarbij er niet alleen een scheidslijn werd getrokken tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Reformatie, maar ook tussen verschillende stromingen in de Reformatie. In deze videoles gaan we na, wat die verschillen waren, welke motieven erachter lagen en wat dit alles vandaag betekent.

Verwerkingsvragen

  • Welke betekenis heeft het Avondmaal voor jou? Met welke in de videoles genoemde hervormers kun jij je het meest identificeren?
  • Welke Avondmaalsleer en -praktijk wordt in jouw gemeente toegepast? Zie je verschillen met wat je deze videoles hebt gehoord? Hoe evalueer je deze (eventuele) verschillen?
  • Zou je iets willen veranderen aan de Avondmaalsviering in jouw gemeente? Zo ja: wat en waarom? Zo nee: waarom niet?

Ter verdieping

Lees het gedicht Wij proeven Christus binnenin van Henk van ter Meij.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu

Beoordelingen

Goed om terug naar onze wortels te gaan

Heldere uiteenzetting van de kern van de Avondmaalsdiscussie in de reformatie. Hierdoor ook zicht op wat we mogen ontvangen als we het brood breken en de beker delen. En dan missen we inderdaad belangrijke elementen in onze huidige avondmaalspraktijk.
We ontvangen echt!

Sam Verhelst

Heerlijk open en eerlijk.

History is His story. De uitleg naar de totstandkoming van het Avondmaal is helder en duidelijk en is hard nodig. Er wordt zoveel menselijks bij het Avondmaal gemaakt dat velen niet aan durven gaan. Een mystiek gebeuren waardoor mensen bang worden gemaakt. Ze kennen Jezus niet persoonlijk in een relatie. Onvoorstelbaar verdrietig. Deze uitleg kan voor velen een eyeopener zijn.

Bas Mijnster