Young and connected. Over jongerencultuur en de uitdagingen voor jeugdwerkers

Onze cultuur zorgt ervoor dat het voor jongeren vreemd is om christen te zijn en lastig om zich te verbinden aan de kerk. Zo lijkt het tenminste.

De jeugdcultuur is een moeilijk te omschrijven fenomeen met enorme invloed op de manier waarop jongeren zich geloof, waarden en normen eigen maken.

In dit college brengt Anko Oussoren de ontwikkeling, kenmerken en kernfuncties van de jeugdcultuur in beeld en de invloed die dit heeft op de kerk. Vervolgens gaat hij in op de uitdagingen en principes van het verbonden zijn met jongeren.

Leestips

  • Monique van Dijk-Groeneboer, Handboek jongeren en religie. Katholieke, Protestantse en Islamitische jongeren in Nederland (2010)
  • H. Malschaert en M. Traas, Werkboek Jeugdcultuur. Theorie en praktijk (2009)
  • Pedro de Bruyckere en Bert Smits, De jeugd is tegenwoordig (2011)
Terug naar: Jong&Geloven