Zacharia, profeet in een tijd van economische en geestelijke crisis

Zacharia is één van de minder bekende en minder gemakkelijke boeken uit de Bijbel, maar zijn boodschap is onze aandacht meer dan waard.

In een tijd van economische en geestelijke crisis daagt de profeet Zacharia een nieuwe generatie uit geen toeschouwers te blijven maar deelnemers te worden in de plannen die de HEER heeft voor de herbouw van tempel, stad en samenleving.

Hij roept ze op de HEER, de koning van Jeruzalem en van de hele wereld, welkom te heten bij zijn terugkeer in de stad. Zo bouwen ze mee aan een nieuwe samenleving en worden ze een zegen voor andere volken.

Er is geen belofte dat het een gemakkelijke tijd zal worden. Alleen een reddend ingrijpen van de HEER op het door hem gekozen moment garandeert de toekomst voor de stad en haar inwoners.

Leestips

  • Wolter H. Rose, “Zacharia,” in: Daniël – Ezra – Haggai – Zacharia – Esther – Nehemia – Maleachi: Zeven Bijbelboeken Uit de Perzische Periode (De Brug 11; Heerenveen: Groen, 2010), 247–55: “Inleiding”.
  • Wolter H. Rose, “Toekomst voor de koning. Het koningschap in het boek Zacharia,” in: Nieuwe en oude dingen: Schatgraven in de Schrift (ed. K. van Bekkum, P.H.R. van Houwelingen, H.G.L. Peels; Barneveld: Vuurbaak, 2013)
Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Zacharia