Zorg voor de schepping en een nieuwe levensstijl

Het Evangelie is goed nieuws voor de héle schepping. In dit kerkmoment nodigt Dorina Nauta je uit om met nieuwe ogen te kijken naar een aantal bekende Bijbelteksten, zoals Genesis 1, Jona, Psalm 8, Kolossenzen 1, Johannes 3:16 en Romeinen 8.

Een nieuwe levensstijl gaat over woord en daad die samengaan. Het geloof heeft betekenis voor alle terreinen van ons leven. Als we zien dat het Evangelie goed nieuws is voor de hele schepping, hoe dragen we als kerk en als christenen dan zorg voor de schepping en voor het tot bloei brengen van onze eigen omgeving en wereld? Die wereld die God in zijn handen houdt, in al zijn trouw en goedheid?

1. Luister eerst naar het verhaal van Dorina Nauta in de video bovenaan deze pagina.
2. Luister vervolgens naar de kernboodschap van Dorina Nauta in de video hieronder:

3. Formuleer concrete bouwstenen voor jouw groep of gemeente: Hoe gaan jullie als kerk zorgdragen voor de schepping, hoe maken jullie de breedte van het Evangelie daarin zichtbaar? Bedenk creatieve ideeën: hoe kunnen wij als kerkgemeenschap de zorg voor de Schepping laten zien? Hoe kan ‘Een nieuwe levensstijl, als goede rentmeester’ in jullie situatie heel concreet en praktisch (opnieuw) vorm krijgen?
4. Luister naar het lied ‘Tranen voor de schepping’ (Reisgenoten) – Micha Zondag

 

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester