Praktische theologie

Sola Scriptura en de formatieve rol van de praktische theologie

Lengte: 17 minuten

Eén van de fora waarop praktische theologie acteert is het forum van de kerkelijke praktijken. Ten dienste van de opleiding tot het werk in kerkelijke praktijken is het algemene formatieve aspect van theologisch onderwijs van groot belang. In de praktische…