Cursussen

Toon als:

De straffende God van het Oude Testament (2)

Duur: 18 minuten

In deze module gaat het over de vraag hoe de liefde van God samengaat met zijn boosheid en geweld. Deze keer aan de hand van een geschiedenis over de profeet Elisa uit 2 Koningen 2: 23-25. Dit Bijbelgedeelte heeft niet alleen historisch betekenis…

De straffende God van het Oude Testament (3)

Duur: 14 minuten

In deze module gaat het over de vraag hoe de liefde van God samengaat met zijn boosheid en geweld. Deze keer aan de hand van een geschiedenis over de profeet Elisa uit 2 Koningen 2: 23-25. Dit Bijbelgedeelte heeft niet alleen historisch betekenis…

Biecht

Genade - een vertrouwd woord. Maar vertrouw je er ook echt op? Is genade voor jou een kracht in je dagelijks leven? Over die vragen denken we na in deze module. En we zoeken naar praktijken om te groeien in…

Biechten en stil staan

Vormen van biechten en schuld belijden zijn essentieel voor leven uit genade en voor de kerk van de toekomst. Anders wordt ook de kerk een nepwereld, vol beste versies van jezelf. Heerlijk dat er een plek is waar je terecht…

Genadig zijn

Een derde praktijk om te groeien in het vertrouwen op de kracht van genade heeft alles te maken met het slot van de meeste kerkdiensten: de zegen. De gemeente wordt dan de wereld ingestuurd met Gods genade: Ga zelf genadig…

Vertrouwen op de kracht van genade – de kern

Duur: 0 minuten

Wilmer Blijdorp vat de kernboodschap samen van het tweede praktijkveld van kerk2030: Vertrouwen op de kracht van genade. Hoe kunnen we daarin groeien als christen en als kerk? Een pleidooi voor biechten, schuld belijden, stilstaan, verwondering, aanbidding en het genadig…

Is dit onze God?

Voorbeeld

Duur: 85 minuten

Deze les vormt een introductie op de cursus De God van het Oude Testament. De titel geeft weer wat veel christenen kunnen denken wanneer ze het Oude Testament lezen. Is deze God, die straft en zijn volk opdracht geeft andere…

De straffende God van het Oude Testament (1)

Duur: 16 minuten

Hoe gaat de liefde van God samen met zijn boosheid en geweld? Koert van Bekkum bespreekt die vraag in vier videolessen aan de hand van een geschiedenis over de profeet Elisa uit 2 Koningen 2: 23-25. Dit Bijbelgedeelte heeft niet alleen historisch betekenis…