Ethiek

Echtscheiding in de christelijke gemeente

Lengte: 117 minuten

In deze les aandacht voor een concreet onderwerp: echtscheiding in de christelijke gemeente. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is daarover in 2002 een rapport verschenen. Wieke Malda laat zien welke ethische argumentaties aan dit rapport ten grondslag liggen. Zo is…