Cursussen

Toon als:

Jonge mensen die weggaan of juist blijven

Lengte: 31 minuten

Onder adolescenten is een dubbele beweging te zien: een deel verlaat de kerk en een ander deel blijft en is veerkrachtig. In deze video gaat Ronelle Sonnenberg op deze beide groepen in. Wat is de relatie tussen (post)adolescentie en kerkverlating?…

Betrokken?

Lengte: 25 minuten

Is er ruimte voor tragiek in de kerk? Kunnen kerken wel omgaan met de kritische vragen van jongeren van nu? En welke gevolgen heeft een sterk individuele geloofsbeleving voor kerkverlating? Een lezing van Marijn Vlasblom n.a.v. zijn onderzoek 'Geleefd geloof…

Panelgesprek

Lengte: 18 minuten

Hoe ga ik om met expliciete overtuigingen onder jongeren? Hoe komt het dat er een taboe is rond kerkverlating? Kan meer aandacht voor het avondmaal een rol spelen in afname van kerkverlating? Een panelgesprek op de studiedag 'Mij niet meer…

Testimonials kerkverlaters

Lengte: 6 minuten

Corstian van Westen, auteur van Adieu Kerk! Adieu God?, ziet vrienden en familie de kerk verlaten. In deze video vertelt hij de verhalen van twee kerkverlaters.

Missie en kerkverlating

Lengte: 30 minuten

Kerkverlating laat zien dat mensen ‘nee’ kunnen zeggen tegen het evangelie. Het klinkt als een open deur, maar bepaalt ons bij het hart van het christelijk geloof. Een lezing van Stefan Paas over de kwetsbaarheid van het evangelie, geloofsopvoeding en…

Testimonials verbinders

Lengte: 6 minuten

Corstian van Westen, auteur van Adieu Kerk! Adieu God?, ziet vrienden en familie de kerk verlaten. In deze video vertelt hij de verhalen van twee verbinders, mensen die de deur openhouden voor kerkverlaters.

Samen twijfelen, zoeken en delen

Lengte: 27 minuten

Moeten we als kerken veranderen om kerkverlating te voorkomen? Kan dat? En hoe dan? In deze slotbeschouwing pleit Hans Schaeffer ervoor om eerst stil te staan bij onze machteloosheid. Vervolgens is het belangrijk om ruimte te bieden en ook te…

Panelgesprek

Lengte: 22 minuten

Hoe geef je tieners de ruimte in de kerk? Bestaat geloofsopvoeding wel? Hoe kunnen we lastige ervaringen delen in een gemeenschap? En hoe moet je omgaan met mensen die ook God verlaten lijken te hebben? Een panelgesprek op de studiedag…

(Op)nieuw kerk

Lengte: 23 minuten

Hoe komt het dat veel mensen teleurgesteld zijn in de kerkgemeenschap? En hoe ga je daarmee om? Is gemeenschap essentieel? Annemiek bespreekt gemeenschap-zijn vanuit de Missio Dei-theologie en de ervaring van pioniersplekken. Een lezing over niet-perfecte kerken én de waarde…

Gezien de feiten (1)

Lengte: 10 minuten

Wat is kerkverlating? Wat betekent kerkverlating voor kerkzijn? En voor geloven? Een onderzoekspresentatie door Hans Schaeffer.

Gezien de feiten (2)

Lengte: 15 minuten

Welke trends zijn er te ontdekken als we kijken naar de ledentallen van kerken? Wat zijn de oorzaken van krimp? Welke demografische ontwikkelingen spelen mee? Een presentatie van kwantitatief onderzoek van het Praktijkcentrum door Merijn Wijma.

Gezien de feiten (3)

Lengte: 12 minuten

Welke redenen geven mensen om de kerk te verlaten? En welke oorzaken wijzen gemeenteleden aan voor hun vertrek? Een presentatie van het onderzoek 'Stille kerkverlating' (2018) van het Praktijkcentrum door Hayo Wijma.