Cursussen

Toon als:

Elk model zit goed, en fout (17)

Duur: 14 minuten

'Het onvermogen om op een voor niet-gelovigen begrijpelijke manier contact te leggen vormt het grootste probleem voor de kerken van vandaag', aldus Tim Keller. Wat is het beste model voor omgang met de cultuur?

Gecombineerde inzichten (18)

Duur: 8 minuten

Wat zijn de leidende principes voor een bijbelse, evenwichtige en vakkundige omgang van het christelijk geloof met de cultuur in een snel veranderende wereld?

Het Evangelie beïnvloedt alles (3)

Duur: 7 minuten

Bij het Evangelie hoort een nieuwe manier van leven. Het heeft invloed op heel ons leven en is een kracht die nieuw leven in ons werkt.

De missionaire kerk (20)

Duur: 25 minuten

Welke stromingen zijn er binnen het missionaire denken, en hoe zijn die te waarderen?

Wat is vernieuwing door het Evangelie? (5)

Duur: 7 minuten

De waarheid van het Evangelie, die de Geest ons te binnen brengt, leert ons langzaam maar zeker op een nieuwe manier inzien hoe veilig, geborgen, geliefd en geaccepteerd we zijn in Christus.

Balans op de vier fronten van de evangeliebediening (22)

Duur: 8 minuten

De kerk zou gemeenteleden moeten leren om te streven naar persoonlijke bekering, diepe christelijke gemeenschap, sociale gerechtigheid en culturele vernieuwing van de stad. Hoe kunnen we aan al deze aspecten van de evangeliebediening aandacht besteden?