Hermeneutiek

Sola scriptura: Luther revisited

Duur: 24 minuten

Het sola scriptura heeft in en door de Reformatie als een machtig theologisch instrument gewerkt in de context van die…