Kerkrecht

Recht op verzoening

Duur: 128 minuten

Een kerkorde bevat veel bepalingen, regels en reglementen, maar door dit bos van wetjes loopt het pad van de verzoening. Het gaat er om dat God en mensen in vrede leven. Maar komt dat wel voldoende uit de verf? door…