Cursussen

Toon als:

Geloof je dat nu echt? Verantwoord geloven in een seculiere tijd

Voorbeeld

Duur: 134 minuten

Als inleiding op de cursus Verantwoord geloven hielden de drie redacteuren van het Handboek Christelijke Apologetiek op 6 juli 2015 elk een lezing: Wim van Vlastuin ‘Altijd bereid tot verantwoording’. De noodzaak en inhoud van christelijke apologetiek Henk Bakker ‘Op…

Op het randje. De actualiteit van vroegkerkelijke apologetiek

Duur: 39 minuten

Aan de hand van voorbeelden uit  vroeg-kerkelijke bronnen laat prof. dr. Henk Bakker in dit college zien hoe apologeten als Athenagoras en Justinus de heersende cultuur in gaan om het christelijk geloof te verdedigen en tegenstanders als het ware in hun eigen zwaard…