Cursussen

Toon als:

Genadig zijn

Een derde praktijk om te groeien in het vertrouwen op de kracht van genade heeft alles te maken met het slot van de meeste kerkdiensten: de zegen. De gemeente wordt dan de wereld ingestuurd met Gods genade: Ga zelf genadig…

Vertrouwen op de kracht van genade – de kern

Duur: 0 minuten

Wilmer Blijdorp vat de kernboodschap samen van het tweede praktijkveld van kerk2030: Vertrouwen op de kracht van genade. Hoe kunnen we daarin groeien als christen en als kerk? Een pleidooi voor biechten, schuld belijden, stilstaan, verwondering, aanbidding en het genadig…