Stad / Cultuur

‘Evangeliebediening volgens Centrum-Kerk kent noch te weinig, noch te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans, waarbij we het Evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen om in overeenstemming te komen met Gods waarheid.’

Terug naar: