Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl delen de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle hun kennis via Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving.

Kennisplatform

Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels staan er zo’n 250 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n veertig nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle, aangevuld met andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd.

Videolessen, ook voor groepen

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

Vragen en verzoeken welkom!

Leren doe je samen. Daarom is er alle ruimte voor het stellen van vragen naar aanleiding van de video’s. Bovendien ontvangt Weetwatjegelooft.nl graag verzoeken voor online cursussen en lessen over thema’s die in uw gemeente spelen. Weetwatjegelooft.nl geeft daarmee toegang tot die kennis en deskundigheid waaraan u persoonlijk of als gemeente behoefte heeft.

Draag bij aan betrouwbare Bijbelkennis en geloofstoerusting

Weetwatjegelooft.nl wil dat betrouwbare Bijbelkennis en geloofstoerusting bereikbaar is voor iedereen en hanteert daarom zo laag mogelijke prijzen. Dit brengt met zich mee dat Weetwatjegelooft.nl grotendeels afhankelijk is van fondsen en giften. Draagt u ons werk een warm hart toe? Word abonnee, geef uw gemeente een abonnement en/of maak uw gift (fiscaal aftrekbaar) over op NL39ABNA04282375 92, t.n.v. Theologische Universiteit, o.v.v. ‘gift AKZ+’. Bijzonder welkom! 

Inschrijven

Contactinformatie

AKZ+ Weetwatjegelooft.nl
p/a Theologische Universiteit Kampen
t.a.v. dr. William den Boer
Broederweg 15
8261 GS Kampen
Tel. 038-4471710

Bankgegevens: NL39 ABNA 0428 2375 92, t.n.v. Theologische Universiteit
KvK-nummer: 08191312